PUHKUSED, PÜHAD & TEATED:

Perearstikeskus on suletud  20. augustil  ning  24-26. detsembril. 


Dr. Ulvi Usgam viibib puhkusel:  01-19 juuli 2024 


Dr. Ilona Markus viibib puhkusel:  29-31 juuli 2024 


Pereõde on Teie esmane kontakt, kes määrab vastuvõtuaja puhkuse ajal asendusarstile. Telefon vastab ainult vastuvõtuaegadel! Teenindame ainult registreeritud patsiente! Vastuvõtuvälisel ajal saate tervisealast konsultatsiooni, haiguslehe avada ning retsepte pikendada Perearsti nõuandetelefonilt 1220 ning terviserikke või õnnetusjuhtumi korral abistab 112 või erakorralise meditsiini osakonnad. Regionaalhaigla, Ida-Tallinna keskhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla.