🇪🇪

Koduse_ravi_juhend_taiskasvanutele_23.03.2021_04

🇷🇺

Koduse_ravi_juhend_taiskasvanutele_23.03.2021_RUS copy

🇬🇧

Koduse_ravi_juhend_taiskasvanutele_23.03.2021_ENG_02

https://www.perearstiselts.ee/patsient/koduse-ravi-juhend-taeiskasvanutele

🇪🇪+🇷🇺 SOOVITUSED – Covid 19 positiivsetele ja kontaktsetele

Soovitame kindlasti püsida vähemalt 14 päeva kodus, kui teil on kas:

1) palavik

2) hiljuti tekkinud kuiv köha

Need on koronaviirusega haigestumise korral iseloomulikud nähud, kuigi samad kaebused võivad esineda ka teiste viirushaiguste korral. Analüüside tegemise vajaduse otsustab arst vastavalt Teie haiguse raskusele ja hetkel kehtivale Terviseameti juhendile. Enamik haigusjuhte kulgevad kergete sümptomitega ning arsti sekkumist ei vaja. Ravi sõltub haiguse sümptomite raskusest, mitte analüüsi tulemusest. Andke kindlasti teada, kui Teil või Teie lapsel on püsinud kõrge palavik üle 38,5*C üle 72 tunni (st üle kolme päeva) – hetkel levivad ka mitmed muud nakkushaigused, mis võivad vajada tervishoiutöötaja poolset hindamist või ravi alustamist.

Ärge tulge perearstikeskusesse, kui Teile pole antud kindlat vastuvõtu kellaaega. EMOsse pöörduge ainult äärmisel vajadusel. Apteegis käige ainult siis, kui on hädavajalik, võimalusel laske ravimid tuua tervetel inimestel. Planeerige oma ravimite vajadus ette: kodus peaks olema kahe nädala varu igapäevaseid ravimeid, samuti koduse esmaabikapi varu palaviku langetamiseks ja köha leevendamiseks. Retseptide tellimiseks kasutage palun oma perearsti retseptikeskuse e-maili aadressi! 

Dr. Ilona Markus – ravim@medicolm.ee

Dr. Ulvi Usgam – retsept@medicolm.ee 

Küsimuste tekkimise korral palume kontakteeruda perearstikeskuse e-maili kaudu. Telefonikontakte on palju, mistõttu liinid võivad pidevalt kinni olla. Püüame vastata kõigile soovijatele. Valiku tegemist kiirendab see, kui oma probleemi e-perearstikeskuses või e-mailis lühidalt kirjeldada, pakilisemate probleemidega tegeleme eelisjärjekorras. Kindlasti peaks perearstikeskusega ühendust võtma, kui Te ei suuda kodus sümptomitega ise toime tulla või seisund halveneb. Alarmeerivad on hingamisraskus, õhupuudustunne ja valu rinnus – siis peaks esimesel võimalusel perearstikeskusega ühendust võtma. 

Ülemiste hingamisteede tavaliste viirushaiguste korral esineva komplekti korral (köha, nohu, kurguvalu, palavik) soovitame kasutada kas paratsetamooli või ibuprofeeni, köha leevendamiseks inhalatsioone füsioloogilise lahusega inhaleerimisaparaadist, loputada nina füsioloogilise lahusega, kurguvalu korral kasutada valuvaigistavaid imemistablette või astelpajuõli.

Hetkel koroonaviirushaigusele ravi ei ole. Enamasti leevenevad sümptomid ise nii, nagu teistegi ülemiste hingamisteede haiguste korral. Antibiootikumid viirushaiguste, seal hulgas koroonaviiruse puhul ei aita. Toetavate meetmete eesmärgiks on haigussümptomeid vähendada, et kehal oleks parem viirusega võidelda. Kodus peaksite püsima nii kaua, kuni olete täiesti paranenud  ja Teil on perearsti /pereõe luba/kinnitus.

Soovitused viirushaigusesse nakatumise vältimiseks:

1) Peske regulaarselt käsi seebi ja veega vähemalt 20 sekundit järjest

2) Peske alati käsi, kui jõuate koju või tööle

3) Kasutage desinfitseerivaid geele siis, kui seep ja vesi ei ole kättesaadavad

4) Katke alati aevastamisel ja köhimisel suu ja nina ühekordse salvräti või varrukaga – ärge katke suud kätega. Kasutatud salvrätid peab kohe ära viskama ning käed esimesel võimalusel ära pesema.

5) Proovige vältida kontakti inimestega, kes ei ole terved.

6) Jälgige, et Te ei katsuks kätega oma silmi, suud ja nina.

7) Kui te olete vanavanem, ärge võtke lapselapsi enda juurde hoida ning kui te olete lapsevanem, ärge saatke lapsi vanavanemate juurde – lastel kulgeb viirushaigus reeglina kergelt, kuid ohustatud on just vanemad inimesed. 

8) Kontakteeruge telefonitsi oma vanemate sugulaste, tuttavate ja sõpradega ning tehke kindlaks, kas neil on kõik eluks vajalik kodus olemas ning soovitage neil võimalusel kodus püsida ka siis, kui neil haigusnähte ei esine.

Vaimse tervise kaitsmiseks piirake ärevust või stressi tekitavate uudiste vaatamist, kuulamist või lugemist. Otsige informatsiooni ainult usaldusväärsetest allikatest ja eeskätt selleks, et saada juhiseid edasiste tegevuste planeerimise ning iseenda ja oma lähedaste kaitsmise kohta. Vaadake uudiseid kindlatel aegadel päeva jooksul, üks või kaks korda. Ehmatav ja praktiliselt lakkamatu uudisvoog käimasoleva pandeemia kohta muudab lõpuks igaühe murelikuks. 


Будьте здоровы!

Рекомендуем оставаться дома по крайне мере 14 дней, если у Вас:

1) Температура
2) Недавно появился сухой кашель

Это характерные проявления заболевания коронавирусной инфекцией, хотя такие же жалобы характерны и для других вирусных инфекций.

Необходимость сдачи анализов определит врач в соответствии с тяжестью Вашего заболевания и действующим в настоящий момент руководством Департамента Здравоохранения. В большинстве случаев заболевание протекает с легкими симптомами и не требует вмешательства врача. Лечение зависит от тяжести симптомов, а не от результатов анализов.

Обязательно дайте знать, если у Вас или Ваших детей сохраняется температура выше 38,5 градусов дольше 72 часов (т.е. дольше 3-х дней) – сейчас распространяются и другие инфекционные болезни, которые также нуждаются в оценке состояния или начале лечения.

Не приходите в центр семейных врачей, если у Вас не забронировано точное время. В Отделение экстренной медицины обращайтесь в случае крайней необходимости. В аптеку ходите тоже только при неотложной надобности, при возможности попросите здоровых людей принести лекарства. Побеспокойтесь о своих лекарствах заранее: желательно, чтобы дома был двухнедельный запас ежедневных лекарств, а также в домашней аптечке запас жаропонижающих и облегчающих кашель лекарств.

При возникновении вопросов просим контактировать через электронную почту центра семейных врачей или через e-perearstikeskus, так с вами обязательно свяжутся. Телефонных контактов очень много, по этой причине линий могут быть заняты. Постараемся ответить всем. Решение проблемы ускорит, если при обращении описать коротко проблему, с более серьезной проблемой занимаемся быстрее.

Обязательно должны связаться с центром семейных врачей, если Вы не можете дома сами с симптомами справиться или состояние ухудшается. Тревожные симптомы: затруднение дыхания, одышка и боль в груди – в этих случаях надо при первой возможности связаться с центром семейных врачей.

Сейчас приглашаем людей на прием только по решению семейного врача или медсестры. Каждому пациенту назначаем точное время приема, которое просим соблюдать, не опаздывать или приходить слишком рано. Сделаем все, что возможно, чтобы пациенты с проявлениями острого заболевания и другими болезнями в центре семейных врачей не пересекались и для этого нужно сотрудничество всех пациентов.

При проявлениях вирусных заболеваний (кашель, насморк, боль в горле, температура) рекомендуем использовать парацетамол или ибупрофен, для облегчения кашля ингаляции с физиологическим солевым раствором через небулизатор, промывать нос физиологическим раствором, при болях в горле использовать обезболивающие сосательные таблетки или облепиховое масло.

Сейчас нет специфического лечения коронавирусной инфекции. В большинстве случаев для облегчения симптомов используются те же самые средства, что и при других заболеваниях верхних дыхательных путей. Антибиотики не лечат вирусные заболевания, в том числе и коронавирусную инфекцию. Цель поддерживающих методов – уменьшить проявление симптомов, чтобы организм лучше справлялся с вирусом. Дома должны оставаться до тех пор, пока полностью не поправитесь и Ваш семейный врач/медсестра это подтвердят/разрешат.

 

Рекомендации по предупреждению заражения вирусными инфекциями:

1) Мойте регулярно руки с мылом по крайне мере 20сек.
2) Мойте руки всегда, когда приходите домой или на работу.
3) Используйте дезинфицирующие средства там, где вода и мыло недоступны (гель меньше сушит кожу и дольше держится на коже)
4) Закрывайте всегда при чихании и кашле рот и нос одноразовой салфеткой или рукавом, не закрывайте рот ладонью. Использованную салфетку нужно сразу выбросить, а руки помыть при первой возможности.
5) Пробуйте избегать контактов с людьми, которые нездоровы.
6) Старайтесь не трогать руками глаза, нос и рот.
7) Бабушки и дедушки не берите к себе для ухода внуков, а родители не посылайте детей к своим пожилым родителям – у детей вирусное заболевание как правило протекает легко, но угрожает именно пожилым людям.
8) Звоните своим пожилым родственникам, знакомым и друзьям, удостоверьтесь , что у них есть все необходимое дома. Посоветуйте оставаться дома даже тогда, когда нет проявлений болезни.

Для защиты своего душевного здоровья ограничьте просмотр, прослушивание и чтение новостей, повышающих тревогу и стресс. Ищите информацию из источников, вызывающих доверие и в первую очередь для того, чтобы получить руководство для планирования дальнейших действий и защиты себя и своих близких. Смотрите новости 1-2раза в день в определенное время. Пугающий и практически бесконечный поток новостей о протекающей пандемии в конце концов каждого может растревожить, обеспокоить.