Patsiendiportaal on patsiendi pääs riiklikusse terviseandmete kogusse ehk tervise infosüsteemi. Seal on Sinu terviseandmed, mis on ravi käigus koostatud ja edastatud tervise infosüsteemi. Portaali kaudu saate vaadata oma analüüside ja röntgenite tulemusi, retseptide infot, perearsti andmed ja ravikindlustatuse infot.

Riiklikku patsiendiportaali saavad kasutada kõik isikud, kes on kantud rahvastikuregistrisse ning kellel on ID-kaart või Mobiil-ID. Eesti rahvastikuregistrisse kantud isikutel oli esimest korda võimalik tervise infosüsteemis enda kohta olemasolevaid terviseandmeid patsiendiportaali kaudu vaadata 2008. aasta lõpus.

На портале пациента Вы увидите свои данные о здоровье. Инфосистема здоровья и портал «Мое здоровье» в своей деятельности исходят из законодательства Эстонии и правовых актов Европейского Союза.  Если анализы не в порядке, мы свяжемся с Вами сами. Все ответы напрямую идут в диги систему, где Вы их можете увидеть. (ИД-карт/Мобиил-ИД)

 

https://www.digilugu.ee/login?locale=et